Prowadzone projekty.
 
Firma Vernum jest inicjatorem i liderem projektów związanych z budownictwem zrównoważonym, głównie z tynkowaniem naturalnym (tynki gliniane i wapienne).
 
Zapraszam do zapoznania się z zakładkami odnoszącymi się do projektów:
 
1. Naturalne tynkowanie i wzornictwo - Natural Plastering and Finishing. Innowacyjny testujący projekt realizowanych w okresie: wrzesień 2012-luty 2014, współfinansowany z Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
2. New Partnership for ECVET Earthbuilding - Nowe partnerstwo w ramach systemu ECVET w budownictwie zrównoważonym.