New Partnership for ECVET Earthbuilding
- Nowi członkowie systemu ECVET w Budowaniu z gliny.

Relacje z wyjazdów do partnerów projektu, które odbywały się w okresie jego trwania - od lipca 2013 do czerwca 2015 roku.
 
 
1. Niemcy - październik 2013 r.
Spotkanie mające na celu poznanie się wzajemne partnerów. Odwiedzono wspólnie miejsca, które lider partnerstwa organizuje: muzeum gliny, fabrykę filcu, Europejskie Centrum Szkoleniowe Budowania z Gliny. Każdy z reprezentantów partnerstwa przedstawił swoje działania.
Polski partner zaproponował wsparcie dla polskich inicjatyw realizowanych w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Naturalne tynkowanie i wzornictwo – Natural Plastering and Finishing. Ten projekt, w oparciu o m/narodowy program wypracował program dla wsparcia osób bezrobotnych.
Przeprowadzenie egzaminu ECVET z zakresu tynkowania gliną jednostka 1 (przygotowywanie tynkarskich zapraw glinianych), poziom 4 (niezależny i samodzielny tynkarz). Cel przeprowadzonego procesu egzaminowania: organizacja i uczestnictwo w egzaminie pozwoliło na poznanie procedur związanych z egzaminowaniem w systemie ECVET w budownictwie z gliny. Egzamin składał się z trzech części – teoretyczne, praktycznej oraz ustnej. Teoretyczna część: 15 pytań, czas1 godzina. Praktyczna część: zadania zapisano na papierze, wyjaśniono je uczestnikom egzaminu. Czas trwania pierwotny (1,5h) przeznaczony okazał się zbyt krótki i zdecydowano dwukrotnie o jego przedłużeniu (do 2,5h). Ustny egzamin: zadawane pytania dotyczyły części teoretycznej i praktycznej.

2. Słowacja - listopad 2013 r.
Spotkanie z organizacją ze Słowacji współpracującą ze słowackim gospodarzem spotkania. Okazało się, że ta organizacja pozarządowa współpracuje już od kilku lat w obszarze budownictwa naturalnego. Współpraca polega na wymianie doświadczeń, organizacji wspólnych szkoleń, akcji promocyjnych, przygotowanie wspólnych pomysłów na budowę lub renowację zabytków. Obie organizacje są z okolic Bratysławy, co ułatwia kontakt bezpośredni swoich przedstawicieli.
Udział w inicjatywie promującej domy pasywne: „Dzień domów pasywnych”. Prezentacje domów pasywnych przez ich właścicieli wokół Bratysławy. Była to interesująca inicjatywa z racji możliwości dotknięcia, zobaczenia, zapytania, obejrzenia zdjęć w domach pasywnych. Była to okazja do zaprezentowania tynków glinianych wykorzystywanych w domach pasywnych. Można by zastosować ten zabieg w przypadku budownictwa naturalnego – domów budowanych z gliny lub słomy, tynkowanych gliną, itp.

3. Czechy - kwiecień 2014 r.
Międzynarodowa konferencja gromadząca architektów, firmy budowlane, wykonawców, badaczy z różnych krajów europejskich. Pierwszy dzień konferencja stacjonarna. Wykłady odnośnie zdrowych/pasywnych oraz naturalnych domów w Europie i w Republice Czeskiej. Możliwość wymiany doświadczeń, przekazania wyników najnowszych badań. Drugi dzień – wyjazd do domów tradycyjnych – budowanych w technikach naturalnych, z użyciem tynków glinianych. Przykłady tynków glinianych zastosowanych w budownictwie nie tylko tradycyjnym (historycznym), ale także i w nowoczesnym wzornictwie – domy prywatne, pasywne, w technice słomo-bali (straw-bale – z wykorzystaniem kostki słomy), świetlice wiejskie.
Kolejne dwa dni – prace w grupach. Pierwsza grupa – praca nad porozumieniem o współpracy – Memorandum of understanding. Praca nad nową treścią samego memorandum.
 


4. Wielka Brytania - kwiecień 2014 r.
Wyjazd dwustronny do partnera angielskiego. Uczestnicy spotkania brali udział w szkoleniu z zakresu tynkowania gliną i budowania z kostek słomy (strawbale samonośnie i wypełnienie). Został przedstawiony i przeanalizowany cały proces organizacji szkolenia: promocja i zapisy, organizacja miejsca warsztatów pod względem materiałowym, sprzętowym i przygotowania miejsca warsztatów (salka, szopa). Przeanalizowano realizację poszczególnych punktów szkoleń: plany dnia, przerwy, zajęcia praktyczne i teoretyczne.
Szkolenie z zakresu tynkowania oraz budowania z kostek słomy były przeprowadzane w oparciu o system ECVET w Budowaniu z gliny.
 
Ściana z gliny ubijanej w sali wykładowej 
 
Próbki tynków glinianych obok miejsca ćwiczeń ze ścianami z kostek słomy 
 
Ściana z kostek słomy w szkielecie drewnianym 
 
Ściana z kostek słomy bez szkieletu (loadbearing) 
 
Docieplenie z kostki słomy (strawbale wrapping) 
 
 Jak zorganizować efektywne warsztaty? Przypatrywać się i uczyć od lepszych
 
Bee Rowan (Strawbuild) podczas warsztatów 

5. Cypr - marzec 2015 r.
Udział Vernum z partnerem cypryjskim na Uniwersytecie Cypryjskim podczas festiwalu Green Festival:  upowszechniani poprzez wystawę i informowanie odwiedzających na temat projektu Nowi członkowie systemu ECVET w Budowaniu z gliny.

6. Niemcy - marzec 2015 r.
Konferencja dla podmiotów zainteresowanych szkoleniami z budownictwa zrównoważonego, pt. Poznać system ECVET w budownictwie z gliny poprzez Europę" ("Learn with ECVET Earthbuilding across Europe").
Konferencja dotyczyła aktualnych trendów w kształceniu dorosłych w obszarze budownictwa z gliny. Udział wzięli specjaliści w obszarach: kształcenie osób dorosłych (Europejska Szkoła Budowania z Gliny), praktycy w tynkowaniu oraz budowaniu z gliny, stowarzyszeń branżowych niemieckich działających w obszarze tynkowania z gliny/gliny; przedstawiciele organizacji partnerskich: Słowacja, Cypr.

7. Niemcy - lipiec 2015 r.
Udział w szkoleniu/warsztatach wprowadzonych do partnerstwa z projektu PIRATE w temacie: "Glina ubijana" - rammed earth.
Obserwacja przygotowań do egzaminu (1 dzień) ze strony podmiotu organizującego egzamin, jak i ze strony egzaminowanych. Bardzo ważna i czasochłonna okazała się organizacja elementów drewnianych do ćwiczeń praktycznych.
Drugi dzień to egzamin. Przyglądaliśmy się egzaminowi teoretycznemu (czas trwania 2h), praktycznemu (4h) i ustnemu (1h). Każdy etap przebiegał bardzo sprawnie, jednak najbardziej obszerna praktyczna część przeciągała się i powodowała, że egzaminatorzy mieli problemy z oceną tej części.
 
 
Fotografie z wybranych wyjazdów projektowych.