New Partnership for ECVET Earthbuilding
- Nowi członkowie systemu ECVET w Budowaniu z gliny
PRODUKTY PROJEKTU

 
2. Prezentacja dotycząca projektu (pdf) ukazująca potencjał ECVET Budujemy z gliny w kształceniu i edukacji zawodowej. Prezentacja została przetłumaczona na języki EN, DE; PL, SL , CZ, SP i Grecki, i jest dostępna na stronach www partnerów.
 
3. Poradnik Porozumienia o współpracy Poznaj Glinę (Memorandum of Understanding - Learn.Earth). Założenie odnowionego partnerstwa 'Earth Building - Memorandum of Understanding' zawierające najważniejsze punkty dla zapewnienia jakości i opisujące procedury przyjęcia nowych członków partnerstwa, nowe umowy i arkusze przyjęcia.
 
4.  Baza danych online wszystkich wydanych certyfikatów ECVET Earth Building.
 
5. Nowe Porozumienie o współpracy "Poznaj Glinę" (Learn.Earth Memorandum).
 
6. Procedura przystąpienia oraz wyjścia z Porozumienia o współpracy "Poznaj Glinę".
Formularz danych koniecznych do przystąpienia do partnerstwa (link).
Wzór poprawki przyjmującej nowego partnera (link).