PI - PWP Natruralne tynkowanie i wzornictwo
- Natural Plasternig and Finishing
 
Od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2014 roku realizowano innowacyjny projekt testujący. Obejmował on szereg zadań dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia, w zakresie tynkowania naturalnego (gliną i wapnem).
 
Celem projektu było wydłużenia wieku aktywności zawodowej na rynku pracy w województwie wielkopolskim wśród osób niepełnosprawnych (wiek 16-64) i osób powyżej 50 roku życia, poprzez opracowanie i przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelu szkoleniowego w zakresie tynkowania naturalnego i wzornictwa.
 
Za cele szczegółowe przyjęto:
- rozwój umiejętności i kwalifikacji (we współpracy z partnerami - w tym z międzynarodowym) w zakresie tynków naturalnych i wzornictwa;
- podniesienie świadomości pracodawców wojew. wielkopolskiego i zwiększenie skuteczności aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów,
-stworzenie podstaw dla upowszechniania i rozwoju nowego zawodu "tynkarz z materiałów naturalnych".
 
Projekt składa się z 3 etapów: badanie, testowanie oraz upowszechnianie i wdrażanie produktów projektu.
 
Zapraszam na stronę: www.naturalnetynkowanie.pl oraz na profil facebook
Kontakt: Koordynator projektu:

Wojciech Owczarzak, tel. 504 680 503  
 
Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" z Białegostoku (link)
2. Stowarzyszenie Wędrowni Architekci z Poznania.
3. FAL e.V. z Niemiec - Stowarzyszenie Promujące Dobry Sposób Życia (link)
 
Lider projektu:
VERNUM Wojciech Owczarzak
(tel. 504 680 503)